Med parlør og coach i Udkantsdanmark

Farce af Werner Meyer.

På en ornestation et sted i Jylland bor Ejnar Thomsen sammen med hustruen Gurli, datteren Mie og Gurlis gamle far, Laurits. For at få udvidet bedriften vil der være behov for at investere i en personaleudvidelse. Men familieøkonomien sætter grænser for lønsumsstørrelsen. At terminen står for døren, gør ikke Ejnars humør bedre. Heller ikke det forhold at den forkælede præmieorne Oskar måske ikke længere er, hvad den har været. Hvis Ejnar skal kunne realisere sine drømme, skal der mere kapital til.
Laurits har en formue, som dog ikke umiddelbart er tilgængelig, så længe han bor på gården. Kun hvis han frivilligt flytter fra gården - eller dør - vil familien kunne arve.
En netannonce fra Københavns Kommune sætter imidlertid gang i Ejnars lommeregner. Det fremgår af annoncen, at kommunen yder et klækkeligt løntilskud samt et bonusbeløb til opstarten af integrationsprojekter i Udkantsdanmark, men på betingelse af, at det er København, der formidler klienter og pædagogisk ledsagepersonale.
Skeptisk og fordomsfuld, men dog draget af løfterne om tilskudskroner og ekstra billig arbejdskraft, indvilger Ejnar i at deltage i forsøgsprojektet.
Det er skæg og ballade - og rigtig gode roller til bl.a. Ali (som måske ikke kan sproget helt, men ikke er så dum endda) og Kamma, der er forsøgsprojektkonsulent fra Københavns Kommune.
Der er behov for en del lydeffekter gennem hele stykket.

Med parlør og coach i Udkantsdanmark
Alder : Voksne
Akter : 3
Varighed : 120 min.
Musik : Intet
Dekorationer : 1
Antal bøger : 14
Herrer : 4
Damer : 7

Pris

Lejepris : 700 kr. (ekskl. moms)
Forfatterafgift : 550 kr. pr. opførelse (ikke momspligtig)


Du kan bestille 6 skuespil til gennemsyn.

Fredensgade 7 • 6000 Kolding • Telefon 75 56 87 88 • E-mail post@danteater.dk